แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

Facebook กลุ่มวิดีโอแชทสดสดและวิดีโอปาร์ตี้

ตามที่ได้เขียนไว้แล้วคุณสามารถเริ่ม วิดีโอแชทบน Facebook ทั้งจากพีซีและจากสมาร์ทโฟนโดยใช้ปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มการสนทนาหรือ Messenger

ในฟงกชันที่ชวยใหคุณสามารถโทรวิดีโอบน Facebook Messenger จากโทรศัพทเคลื่อนที่คุณสามารถจัดระเบียบ วิดีโอแชทได ถึงหกคนในเวลาที่สามารถมองเห็นไดบนหนาจอและสามารถเชื่อมตอไดมากถึง 50 คน

เมื่อมีการเพิ่มวิดีโอมากกว่า 6 คนวิดีโอแชทจะกลายเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งซึ่งมีเพียงคนเดียวที่แสดงบนวิดีโอให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ในการสร้างการประชุมวิดีโอกลุ่มคุณต้องสร้างกลุ่มในการแชทก่อนจากนั้นแตะไอคอนวิดีโอที่ด้านบนขวาของหน้าจอ

คนอื่น ๆ จะสามารถยอมรับได้โดยการแตะที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป

บน Facebook ก็เป็นไปได้ที่จะไปอยู่บน liv และจะเห็นเพื่อนทุกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในเวลาจริงการส่งวิดีโอของเรา

ในการทำเช่นนี้คุณต้องใช้แอปพลิเคชัน Facebook บน Android หรือ iPhone เป็นประจำกดปุ่มเพื่อเขียนบางสิ่งและเลือกระหว่างตัวเลือกต่างๆเพื่อออกอากาศสด

Facebook Live สามารถอธิบายด้วยชื่อและสามารถมองเห็นได้เฉพาะกับเพื่อนหรือทุกคนหรือทุกคนยกเว้นคนที่เราไม่ต้องการแสดงให้เราเห็น

ในระหว่างการถ่ายทอดสดวิดีโอคุณสามารถดูว่าใครกำลังเฝ้าดูเราอยู่แล้วเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อตกแต่งวิดีโอหรือวาดด้วยคีย์ดินสอ

ในที่สุดก็เป็นไปได้ที่จะจัดระเบียบ Facebook Party

ใช้แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์หรือ iPhone เสมอกดเพื่อเขียนสถานะใหม่และเลือกขณะนี้คือฟังก์ชัน วิดีโอปาร์ตี้

ในกรณีนี้ไม่มีวิดีโอแชท แต่เป็นไปได้ที่จะได้เห็นวิดีโอนี้กับคนอื่น ๆ ที่เราเลือก

Top