แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

เปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านของเครือข่าย Wifi

ชื่อของเครือข่าย Wifi ถูกกำหนดให้กับเราเตอร์และรหัสผ่านคือ

เมื่อเราเตอร์ยืมเพื่อใช้โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Telecom, Fastweb หรืออื่น ๆ ) ระบบจะกำหนดค่าเครือข่ายแล้ว

ในทางกลับกันเมื่อคุณมีเราเตอร์ใหม่และที่ซื้อเราจะกำหนดค่าเครือข่าย Wifi บางครั้งด้วยชื่อที่เรียกคืนแบรนด์ของเราเตอร์และรหัสผ่านที่เขียนไว้ด้านหลังของสติกเกอร์หรือหนังสือแนะนำการสอน

อย่างไรก็ตามในบางครั้งเครือข่ายไม่ได้รับการกำหนดค่าและคุณได้รับคำแนะนำในการสร้างเครือข่ายด้วยการเลือกชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน

โดยทั่วไปเว้นแต่เป็นกรณีที่เราเตอร์ถูกปิดกั้นโดยผู้ให้บริการเครือข่ายคุณสามารถ เปลี่ยนชื่อเครือข่าย Wifi ได้ตลอดเวลาให้ เปลี่ยน เป็นส่วนบุคคล และเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ

การเปลี่ยนชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านเป็นงานที่ง่ายมากแนะนำให้ทุกคนทราบหากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของ WiFi

การตั้งค่านี้ ต้องเปลี่ยนแปลงบนเราเตอร์ wifi เดียวกัน ที่คุณต้องการเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์

โดยทั่วไป เรา จะเข้าถึงอินเทอร์เฟซ การกำหนดค่าเราเตอร์จากเว็บเบราเซอร์ ในขณะที่ในบางกรณีคุณสามารถใช้โปรแกรมที่ให้มาเพื่อแก้ไขการตั้งค่าได้

ผู้ผลิตเราเตอร์บางรายยังมีแอปสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า

อย่างไรก็ตามเราเตอร์ทุกตัวจะมีส่วนติดต่อเว็บที่สามารถเข้าถึงได้จาก Chrome, Firefox, Safari หรือเบราว์เซอร์อื่น ๆ โดยการเปิด ที่อยู่ IP ของเราเตอร์ จากคอมพิวเตอร์

ในบทความอื่น ๆ เราได้เห็นวิธีค้นหาที่อยู่ IP ของเราเตอร์ที่บ้านโดยทั่วไปคือ 192.168.1.1 หรือ 192.168.0.1

สรุปเราสรุปขั้นตอนทั้งหมด

ใน Windows PC วิธีที่เร็วที่สุดในการค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้คือการเปิดหน้าต่างคำสั่ง (กดปุ่ม Windows + R เข้าด้วยกันให้พิมพ์ " cmd " โดยไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดและกด Enter)

พิมพ์ " ipconfig " โดยไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดในหน้าต่างพรอมต์คำสั่งและกด Enter ที่อยู่ IP ของเราเตอร์อยู่ใต้ IP header " Default gateway "

ใน Mac ให้คลิกเมนู Apple เพื่อไปที่ " System Preferences " จากนั้นกดไอคอน "Network" เลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi จากนั้นไปที่ " Advanced "

เมื่อคลิกที่แท็บ " TCP / IP " คุณสามารถอ่านที่อยู่ของเราเตอร์ได้

เมื่อคุณได้รับที่อยู่ IP นี้แล้วให้เปิด Chrome หรือเว็บเบราเซอร์อื่น ๆ พิมพ์คำที่อยู่ในแถบที่อยู่แล้วกด Enter

จากนั้นระบบจะขอให้คุณ ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเราเตอร์ ที่ไม่ใช่เครือข่าย

หากไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของเราเตอร์จะเป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

เราได้ในบทความอื่นเห็นวิธีการค้นหาการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านสำหรับโมเดลเราเตอร์ทั้งหมด

บ่อยครั้งเพียงแค่เขียน admin admin หรือถ้ายังไม่ได้ผลให้ดูในหนังสือแนะนำการสอนหรือใน Google ระบุรูปแบบและแบรนด์

หากคุณตั้งรหัสผ่านที่กำหนดเองซึ่งคุณไม่จำคุณสามารถรีเซ็ตเราเตอร์เพื่อเรียกคืนค่าเริ่มต้นได้

หลังจากเข้าสู่ระบบคุณจำเป็นต้อง ค้นหาการตั้งค่า Wi-Fi ในอินเทอร์เฟซการควบคุม

ขึ้นอยู่กับรุ่นของเราเตอร์ซึ่งอาจอยู่ภายใต้ส่วน Wifi หรือ Wireless หรือ เครือข่าย ไร้สาย

คำนึงถึงชื่อของเครือข่าย WiFi โดยทั่วไปจะเรียกว่า " SSID " เราเตอร์

การตั้งค่าชื่อและรหัสผ่านสามารถตั้งค่าร่วมกันหรือแม้แต่ในเมนูแยกต่างหากซึ่งเป็นครั้งแรกในการตั้งค่าพื้นฐานส่วนอีกค่าหนึ่งในการตั้งค่าความปลอดภัย

ก่อนอื่นให้หา SSID หรือชื่อเครือข่ายและเปลี่ยนตามที่คุณต้องการจากนั้นกดปุ่มเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

จากนั้นเปลี่ยนรหัสผ่าน เลือกประเภท WPA / WPA2 พร้อมด้วยประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ WPA2 / PSK

หลังจากเขียนรหัสผ่านใหม่แล้วอย่าลืมกดปุ่มเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณมีเราเตอร์ที่สนับสนุนทั้ง 2.4GHz และ 5Ghz เครือข่ายให้เปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านไปทั้งสองแบบ

หลังจากเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านไปยังเครือข่าย แล้วอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่จะตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต
ในทุกอุปกรณ์ที่ใช้อยู่คุณจะต้องเปิดการตั้งค่า Wi-Fi ค้นหาชื่อใหม่ของเครือข่าย Wi-Fi และป้อนรหัสผ่านใหม่เพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Top