แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

ตั้งค่าระดับเสียงสำหรับแต่ละโปรแกรมหรืออุปกรณ์

ไมโครซอฟท์ไม่เคยมีวิวัฒนาการมากนักในแง่ของปริมาณการจัดการคอมพิวเตอร์

เมื่อคลิกที่ไอคอนระดับเสียงใกล้นาฬิกาคุณจะสามารถเลือกเพิ่มหรือลดระดับเสียงได้เท่านั้น

ใน Windows 7 และ 8 มีมิกเซอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการกับโวลุ่มตามโปรแกรมต่างๆที่เปิดอยู่ แต่ค่อนข้าง จำกัด

บางสิ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองมากกว่าการฟังโฆษณาหรือเสียงที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่คุณเงียบหรือดูหนัง

SoundVolumeView เป็นโปรแกรมฟรีแวร์จาก Nirsoft ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งสำหรับพีซีแบบ 32 และ 64 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ Windows สามารถ สร้างโปรไฟล์เสียงได้หลายรูปแบบโดยเลือกการตั้งค่าระดับเสียงของอุปกรณ์เสียงแต่ละเครื่องและแต่ละโปรแกรมที่เปิด อยู่

นี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากรายละเอียดหนึ่งไปยังอีกได้อย่างรวดเร็วและมีหนึ่งในการฟังเพลงอื่นเพื่อดูวิดีโอที่บ้านและหนึ่งที่ปิดการใช้งานเสียงเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเมื่อมีความจำเป็น

จากนั้นดาวน์โหลด SoundVolumeView ฟรีจากเว็บไซต์ NirSoft แยกเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EXE

ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความชัดเจนและไม่ผิดพลาดนั่นคือรายการแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งไมโครโฟนที่ใช้เสียงในเครื่องพีซีของคุณ

โปรแกรมจะแสดงเฉพาะโปรแกรมที่เล่นเสียงหรือเล่นเพลงเหล่านี้ก่อนหน้านี้ แต่ไม่ใช่โปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่

ตัวอย่างเช่นหากคุณเริ่มต้น Chrome หรือ Opera แต่ไม่มีการเล่นเสียงใด ๆ ระบบจะไม่ปรากฏในรายการ

สำหรับแต่ละแอ็พพลิเคชันหรืออุปกรณ์แต่ละเครื่องคุณสามารถปิดเสียงได้

คุณสามารถปดเสียงที่เลือกและตั้งคาเสียง PC เริ่มตน

เมื่อคุณพบการกำหนดค่าทั่วไปแล้วคุณสามารถบันทึกได้โดยไปที่เมนู File -> Save Sound Profile

คุณสามารถโหลดโปรไฟล์นี้จาก SoundVolumeView ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

Top